Vuddanhhung52@gmail.com
từ 08-09-2018 01:49:33
Tống cổ thằng này càng sớm càng tốt!! Ôn ào quá nó là cái gì mà phải quan trọng vậy?? Không có nó chắc mu chết?? Lỗi tại các sếp lớn mu làm cho nó nghỉ nó quan trọng cứ như alex ferguson thằng nào lếu láo là tống cổ thằng đó!! Mu vẫn bình thường?? Dừng tự nhiên làm cho nó lếu láo!!
Bột giặt ô mô
từ 07-09-2018 10:22:40
Không đơn giản chỉ là làm hoà thôi đâu,kịch hay đang còn phía trước, có thể là sau trận đấu với Watford.
Nha hat nhu bai rac thai.
từ 07-09-2018 01:50:38
Anh là đội trưởng đầu tàu của Morua but luôn tỏ thái độ chóng đối mouse và cái tâm đứng núi này trông núi nọ. Đúng là nhà hát như rạp xiếc hội chợ.
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 06-09-2018 23:29:18
Đen hôi thì không thể thay đổi được, mô mà hòa giải có ngày nó đám thấu tim chứ chẳng chơi.
Họ và Tên
từ 06-09-2018 21:52:10
Nhà hát Mu suốt ngày chỉ có mấy bài này nghe riết xàm quá..có gì mới và vui hơn ko.
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2