Công Lý
từ 07-09-2018 10:47:16
Bản chất vấn đề vẫn là Rô, cả đội Juve tập trung mớm bóng cho Rô mà Rô toàn chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội thì đồng đội nản lòng và hàng thủ đương nhiên chịu sức ép ngược lại. Nếu Rô đá hay thì tự khắc sẽ xốc tinh thần đồng đội lên thôi.
  •   Trang
  • 1