Anh Thang
từ 09-09-2018 15:52:56
Tôi nghĩ nên để em ấy chọn cho mình một khung gỗ mới nhiều cơ hội hơn nếu không muốn tài năng của em ấy bị thui chột. Em ấy không còn là tài năng của riêng clb sứ thanh mình, mà là một tài năng của cả nền bóng đá việt! Tại sao lại phải cố dìm chết một thủ môn như vậy trong sự ích kỷ chứ?
  •   Trang
  • 1