Minh
từ 07-09-2018 11:32:18
Thằng ăn vạ này mà làm đội trưởng hả. Đúng là.
NHM
từ 08-09-2018 00:03:07
Ơ tự nhiên lại có CR7 ở đây :)
NHM
từ 07-09-2018 20:26:45
Đó là chuyện của người ta, bạn lo nhiều quá đó. CR7 có ăn vạ không? Cầu thủ phải đốn đối thủ mới làm đội trưởng được hả bạn?
  •   Trang
  • 1