Ledoder
từ 07-09-2018 18:46:19
Cám ơn Marcos Alonso.Một thế hệ vàng.
Anh Thư
từ 07-09-2018 18:44:47
Nếu không có NHA thì NHM còn gì để yêu.
DKNY
từ 10-09-2018 22:08:49
Tôi vẫn yêu LegaCalcio như vốn yêu. Xem thử đi, bạn sẽ thấy hay đó. Tuy giờ đây đã biến tướng đi nhiều, nhưng vẫn có sức hút riêng. Chắc lứa U40 đổ về trước mà xem thì đầy đủ cảm xúc hơn.
quang vinh
từ 07-09-2018 18:43:07
NHA khắc nghiệt nhất thế giới.
Tuan Vu
từ 07-09-2018 13:56:03
Marcos Alonso, cậu rất tuyệt đấy. Chels fans cảm ơn sự nhiệt huyết đóng góp và dễ mến của cậu.
  •   Trang
  • 1