Họ và Tên
từ 07-09-2018 11:38:52
Ram 4g. Rom 32g. Cmr đơn 12mp. 15tr. Ok!fine 😏
  •   Trang
  • 1