Kenny chivas
từ 07-09-2018 20:14:10
Các bác cứ yên tâm đi đừng bận suy xét làm gì cho mệt đầu. Kiểu gì phiên chợ mùa đông hoặc cuối mùa Manu cũng xử lý anh chàng ngáo... Pogba thôi
Đá xanh
từ 07-09-2018 23:32:17
Vâng! Ko biết Nhân cách chàng ngáo theo cách bạn gọi người ta ra sao.. Nhưng có 1 điều.. 1 tuần lương của chàng ngáo đó, có thể mua mấy chục xe đá xanh để chọi nát miệng của bạn..
  •   Trang
  • 1