Lan Trần
từ 08-09-2018 09:11:37
Anh 7 yêu dấu ăn ở sao bị đấm bầm mắt vậy nè. I love Cr7 chụt chụt!!!
Cuồng chuỵ
từ 08-09-2018 08:30:39
Tội chuỵ!!! Trận tới va chạm thêm bên kia nữa cho dễ nhìn ;))
Thọ
từ 08-09-2018 08:02:59
Nhìn vết thâm này chắc chắn là bị đấm vào mắt
Họ và Tên
từ 08-09-2018 17:25:22
Hung hăng nên nghĩ ai cũng vậy.
Họ và Tên
từ 08-09-2018 07:12:31
Tán gái bậy ở Turin nên bị xúc rồi
Lan Trần
từ 07-09-2018 22:44:29
Thương quá anh 7 ơi. Có đau không? I love CR7!
Lan Anh
từ 08-09-2018 10:28:54
đồ giả danh. I love CR14.7!
  •   Trang
  • 1