xuân được
từ 08-09-2018 11:57:48
Vậy mới thấy firmino đá hay thế nào. Chỉ tại ko hợp gu của lão hlv mà đày anh lên ghế dự bị hồi WC cho thằng Jesus chân gỗ đá chính liên tục ko ghi nổi bàn nào
Họ và Tên
từ 08-09-2018 11:53:55
Sao ko cho thằng jesus vô đá nhỉ.thế này thì khả năng wc 2022 còn có cơ hội vô sâu
Họ và Tên
từ 08-09-2018 11:10:12
Giao hữu thôi mà
  •   Trang
  • 1