Mô Rí Nhô
từ 09-09-2018 09:31:06
Phải nói là Mờ rùa không tôn trọng bốc ba mới đúng. Anh là nhà vô địch thế giới lại gánh cả team mờ rùa như vậy mà lương thua thằng bọ chét. Theo tôi nên tăng lương cho anh gấp đôi lương bọ chét thì mới đúng với thực lực và tài năng của anh
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 09-09-2018 13:26:33
Mờ rùa cũng muốn tăng lương cho poc 3 đen hôi đấy nhưng lấy đâu ra tiền, chẳng lẽ lại đi vay ngân hàng? Khó cho mờ rùa vụ này rồi
Họ và Tên
từ 09-09-2018 00:30:31
Nghĩ thấy chỉ tội cho mờ rùa
Mou 9 ngón
từ 08-09-2018 22:42:47
Một lũ trẻ trâu fan lão mou bất tài vào cào phím như thật, kẻ đáng bán là thằng mou nhé.
hoang
từ 08-09-2018 22:17:42
bán nó đi chú mou ơi. xong rồi chú tự bán chú lun nha.
trần thanh
từ 08-09-2018 21:52:25
thằng này vs thằng mbape gi đó. chẳng khác nhau nhiu tật đi trươac cái tài luôn rầu mou ơi. bán ngay và luôn tìm người khác thay thế. để như quả bom nổ chậm