Fan mu
từ 09-09-2018 00:25:29
Tắc bóng có nghĩa là : xoạt bóng nguy hiểm từ phía sau đối phương hoặc 2 bên nó có thể khiến đối phương phải nghỉ thời gian dài điều trị hoặc có thể xa sân cỏ vĩnh viễn
Nguyễn Quyền
từ 08-09-2018 21:43:43
Đó là lý do ông Park không chọn trung vệ kiểu như Quế ngọc Hải
Họ và Tên
từ 08-09-2018 19:25:38
Các bạn giải thích cho mình rõ từ "tắc" bóng. Ý nghĩa là sao
Họ và Tên
từ 09-09-2018 02:49:29
Xoạc bóng
Họ và Tên
từ 09-09-2018 00:38:36
là tuyệt chiẻu chọc gậy bánh xe. nôm na là xoạc bóng đó
Fan
từ 08-09-2018 21:04:28
Là vào bóng nguy hiểm đó bạn. Trong bóng đá họ gọi là Tắc Bóng
quocnc
từ 08-09-2018 20:56:07
Tắc là từ mượn “tackle” trong tiếng anh.
chí phình
từ 08-09-2018 20:34:26
Tắc bóng la kiểu gọi mới
  •   Trang
  • 1