Họ và Tên
từ 08-09-2018 21:53:24
Mou thì là của Jorge mendes, còn Pogba là của raiola, đây là lý do mou luôn tìm cách gây hấn với pogba nhằm làm pogba ức chế muốn đi khỏi MU, nhằm giảm tầm ảnh hưởng của raiola,mendes khốn nạn thật
  •   Trang
  • 1