Kenix
từ 09-09-2018 17:51:20
Không nói thì thôi, nói ngay mặt họ. Còn muốn giữ trong lòng hãy về nhìn gd. Love kkk
Chelsea fan
từ 09-09-2018 08:50:35
Ồ chúc mừng huyền thoại of Chelsea, chúc anh may mắn và thành công ở xứ sở Bạch dương nhé, love you.
  •   Trang
  • 1