Họ và Tên
từ 09-09-2018 08:13:58
Lần nào chả thế, tuyển Anh mà thắng trận là hình như báo nào cũng nói và ca ngợi nhiều lắm, nhưng thua cái là im re luôn...
tuannguyen
từ 09-09-2018 06:14:41
tam sư thua bò tót nên mấy nhà báo nó k biết nói j về sư tử giấy hết ak
  •   Trang
  • 1