Huan
từ 09-09-2018 09:32:46
Mây thang hậu vệ tbn thằng nào cũng chơi xấu
Han
từ 09-09-2018 18:28:58
Xem kỹ rồi hãy phán nhé. Shaw cố cắt bóng và chẳng may va vào người Carvajal. Car còn chưa chủ động chạm Shaw thì chơi xấu kiểu gì?
Han
từ 09-09-2018 18:13:44
K xem đừng phán nhé. Shaw cố cắt bóng và chẳng may va vào người Carvajal. Car còn không chủ động chạm Shaw thì chơi xấu kiểu gì?
Kết Tủa
từ 09-09-2018 14:04:42
K xem ngồi phán như thật :)))
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 09-09-2018 08:09:06
Buồn cho Shaw nhưng may mắn cho mô và mờ rùa rồi, cái cớ để bao biện cho vị trí thứ 10 đủ sức thuyết phục fan nhà rùa.
  •   Trang
  • 1