Fan Hàn Quốc
từ 09-09-2018 10:00:13
Ko đủ tư cách để nói chuyện với Kazakhstan mà đòi sánh với Peru hả đội bóng yếu ớt không nhập cư ?
Họ và Tên
từ 09-09-2018 17:39:26
Thằng fan mắt lồi rẻ rách
  •   Trang
  • 1