Rex
từ 10-09-2018 07:09:09
Anh nói đúng. 10 năm trước là giai đoạn hưng thịnh của bóng đá Châu Âu. Đội nào ở Châu Âu cũng có đội hình tuyệt vời.
  •   Trang
  • 1