Hàng thủ 6 HV.
từ 10-09-2018 14:22:24
Còn ở mùa này, nếu Arsenal đứng trên thứ 6, tôi tin đó đã là thành công. Vâng mùa này chỉ cần ARS xếp thứ 4 trên cả MU là OK.
Mou
từ 09-09-2018 22:57:55
Vâng trên 6 có nghĩa là từ 5 đến 1 đó.
Liverpool FC
từ 09-09-2018 22:08:00
Còn Giáo sư thì có thể tóp 4? Và có cái để các Fan Arsenal kêu gào sa thảy để có niềm vui cuối mùa nay k còn thì đừng mơ top 4 và chẳng có cái niêm vui để kêu vs gào. Phải biết mình đang ở vị trí nào chi tiêu vậy mà đòi hỏi quá cao thì thánh cũng k đáp ứng nỗi. Nói thật vs kiểu chi tiền vậy k có ông HLV nào làm tốt hơn GS đâu
Họ và Tên
từ 10-09-2018 13:45:16
Cộng lại các năm đi, chi không ít đâu, ngang với Liv và hơn cả Tot đấy, đừng có đánh lận con đen để lấy cớ và đổ lỗi cho yếu kém trong việc phát triển của clb
nguyễn tiến dũng
từ 09-09-2018 21:48:46
arsenal sẽ về 3 tôi tin là như vậy
Khacla
từ 09-09-2018 20:09:35
Top 4 chắc
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2