Chealsea FC Truyền Thống Phản Thầy Phản Bội Người Hâm Mộ Tham Tiền Lừa Thầy Phản Bạn Nói Chung Cái Gì Xấu Cũng Sẵn Sàng Làm Không E Dè Một Chút Nào Đá
từ 11-09-2018 07:36:26
Hãy mua lại Welbeck ngay và luôn...
Mô thông ngôn
từ 10-09-2018 19:35:32
Mới tí tuổi đã là cừu đen, khó mà tin tưởng được
Họ và Tên
từ 10-09-2018 17:19:53
Mu pjo k thiếu sao chỉ thừa hlv thôi mou k hợp với truyền thống của mu cũng như đội hình hiện tại n
Fub
từ 10-09-2018 12:10:04
Theo tao nghĩ m.u muốn k bị thụt hậu so với tgiới .. thì chỉ cẩn loại bỏ ngay và luôn.. 2 người, mou và PCT woodward
1 người chiến thuật lỗi thời
1 người k có kiến thức về bóng đá.. ham kiếm tiền hơn tất cả
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 10-09-2018 11:39:32
Mới tí tuổi mà đã dám làm chuyện động trời là đâm sau lưng thày, làm phản ghê thật, ráp phò không phải dạng vừa đâu khi trưởng thành ở lò của mờ con rùa.
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2