Họ và Tên
từ 10-09-2018 11:08:54
Cậu này khá giỏi nhưng dưới tay mou đang thui chột dần, nếu Yung thánh cắm mà khỏe mạnh là Mouse lại trọng dụng lại thôi vì y phù hợp vs lối đá tacadada của mouse hơn.
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 10-09-2018 10:54:09
Không sao đâu với chấn thương này cùng lắm Shaw nghỉ tầm 10 trận thôi, fan mờ rùa cứ yên tâm đê.
Em Sờ mu
từ 11-09-2018 20:19:52
Thank bạn mu nổi tiếng vì ở đâu cũng có dấu răng của bạn 😂😂😂😂😂
  •   Trang
  • 1