Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 11-09-2018 15:34:53
Mờ rùa đang điên nặng, chắc không có clb nào dám bắt tay giao dịch với mờ rùa nữa đâu, đành chết chìm thôi.
Trg
từ 11-09-2018 09:51:23
Dybala gặp Mou sẽ thui chột tài năng. Theo tôi k nên qua MU khi Mou còn tại vị
Họ và Tên
từ 11-09-2018 07:30:22
Lấy dybala là chính đáng
thànhnguyen
từ 11-09-2018 01:58:40
pogba góp phần ủng hộ phân biẹt chủng tộc
nguyen thành
từ 11-09-2018 01:54:02
mấy bạn fan phong trao hãy ngưng lại 1s thoi! Pogba..e cư xử quá tệ vs nơi nuôi dưỡng tài năng của mình,chưa nặn buồi đã đòi nặn bụt!!!! hãy tin rằng cách cư xử của e sẽ vào tương lai của e! chào thân ái