Robinson
từ 11-09-2018 11:14:20
Có Rô Croatia chấp Bồ nửa trái, không Rô Bồ chấp Croactia đồng nửa, chấp Ý đồng nửa, tui chỉ nói theo kèo nhà cái nhé
Họ và Tên
từ 11-09-2018 10:48:04
Không có rô đũy Bồ còn thắng chứ có rô đũy thì thua vỡ mặt rồi.fan Real.
lê tuấn
từ 11-09-2018 10:39:37
Biết ngay là antifan sẽ nhảy vô ào ào mà. Các người cứ chê Rô vậy chứ các người có bằng cái móng tay của Rô ko mà chê, các người hãy xem lại mình xem bụng các người có đc 6 múi hoành tráng như Rô ko? Bắp đùi có cuồn cuộn như Rô ko. Ở đó mà nói.
Họ và Tên
từ 11-09-2018 12:51:50
Dạ em đàn ông nên nhìn mấy cái đó nhiều dễ bị ói lắm ạ,xin hết.
Tèo
từ 11-09-2018 10:25:34
Cất được "cục tạ vàng" Bồ và Real đều thăng hoa. Tội cho Juve.
lê tuấn
từ 11-09-2018 10:24:19
Biết ngay là antifan sẽ nhảy vô ào ào mà. Các người cứ chê Rô vậy chứ các người có bằng cái móng tay của Rô ko mà chê, các người hãy xem lại mình xem bụng các người có đc 6 múi hoành tráng như Rô ko? Bắp đùi có cuồn cuộn như Rô ko. Ở đó mà nói.
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2