scholes18
từ 11-09-2018 12:36:10
Có Zidane là đâu vào đấy thôi
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 11-09-2018 10:32:09
Đến huyền thoại giờ còn lắc đầu thì ai dám về mờ con rùa nữa, ấy thế mà fan mờ rùa cứ làm như cứ muốn ai là có được cơ đấy, toàn sĩ hão.
  •   Trang
  • 1