Nguyen Thanh Real
từ 11-09-2018 13:06:49
Bài báo thiếu thông tin: Khi vô địch các giải đấu thì có thu nhập thêm từ tiền thưởng và bản quyền truyền hình. Khi tăng chi thì họ cũng tăng thu, nên biểu đồ so sánh phải có thêm doanh thu và tỷ trọng chứ không chỉ nhìn vào ngân sách chi cho lương bổng.
  •   Trang
  • 1