kent
từ 12-09-2018 15:48:00
hết thời ý mới đưa mancini dẫn dắt đội tuyển
Họ và Tên
từ 11-09-2018 11:28:51
Mancini không hợp với Italia,ngay từ đầu khi bổ nhiệm Mancini đã làm cho những người yêu mến Italia cảm thấy thất vọng rồi.
  •   Trang
  • 1