Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 11-09-2018 15:17:02
Diễn biên này thì kiểu gì mờ rùa cũng chít, đau mà chẳng thể làm được gì, hậu quả cho kiểu làm ăn chụp giựt, thiếu khôn ngoan của nhà rùa thôi.
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 11-09-2018 23:00:40
Cave lương cũng cao lắm đấy nhé fan rùa.
Fan MU
từ 11-09-2018 16:37:40
Ngồi cào phím, lương tháng mấy triệu mà chém kinh vậy thánh?
Nha hat cua bai rac.
từ 11-09-2018 15:13:41
Chẳng có Real.Barca.juve...nào có ý định mua a monki này cả, tài năng chưa có bao nhiêu nhưng những trò lố lăng dị hợm thì vô đối, y biết đc Mouse chuyên ăn xổi nên đến mùa 3 thế nào cũng bị ô chủ tống ra đường nên y mới ngông nghênh vs mouse thôi.
Hoài Trung
từ 11-09-2018 14:59:54
Tống cổ cả 2 tay này thì MU mới tìm được lại thời kỳ vinh quang được
Fan bd
từ 11-09-2018 14:53:40
Thằng này cho biến đi chợ nhanh
Mou 9 ngón
từ 11-09-2018 14:47:14
Tống cổ mou sớm, để cho mu còn chơi bóng nữa, ngứa mắt với lão mou lắm mồm bất tài này lắm rồi.