Argentiny
từ 12-09-2018 15:58:07
Nếu Argen để cho chàng lùn kia vừa đi bộ vừa gãi đít thì không biết Colombia của Falcao sẽ nã bao nhiêu bàn vào lưới của Armani đây :)
VN
từ 12-09-2018 18:19:16
Cảm thấy tội nghiệp cho các anti quá :(
Họ và Tên
từ 12-09-2018 13:17:37
Vẫn rất cần Messi, ng có thể dẫn dắt kiến tạo, đột phá.
Fanmc
từ 12-09-2018 12:20:53
Agentina hết thời rồi, họ có một ngôi sao cự phách mà sống trong một tập thể không hồn, điều đặc biệt hơn nữa là, họ không biết tiềm một HLV giỏi có năng lực có tiếng nói chung, một mình Messi đưa họ vào chung kết mấy trận nhưng điều không đến được đích, nhìn thấy rất rõ, không có Messi thì Agentina chưa chắc đã dự world cup vừa rồi, thực sự chia buồn cùng Messi
  •   Trang
  • 1