Fan Hàn Quốc
từ 12-09-2018 12:55:08
Ít ra Anh còn có tương lai với lớp trẻ kế cận tài năng chứ không như ai đó không còn dân nhập cư thì hoá mèo giờ không có lứa kế cận ra hồn :))
  •   Trang
  • 1