đàm vĩnh hùng
từ 12-09-2018 17:02:39
Giggs có dẫn dắt được MU không
vanthat
từ 12-09-2018 16:44:48
bộ nhiệm Giggs thì mấy trận Giggs bị cấm chỉ đạo sẽ chẳng cầu thủ nào chịu ra sân,lý do là gì hẳn anh em hiểu rõ!
Thuỳ Linh
từ 12-09-2018 16:40:47
Bài viết này hay đấy 😎😎😎
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 12-09-2018 15:58:08
Mờ con rùa sao mà lắm xơ thế, gigg cũng sẽ là xơ trong tương lai nếu về dẫn dắt đàn rùa âu trây phọt, có đièu gigg khó trụ vì cái tính thèm của lạ là vợ, bạn gái học trò mình, đến em dâu gigg còn chẳng tha thì số các em kia chỉ là muỗi với gigg.
chè xanh
từ 12-09-2018 19:02:44
ôg làm gì hâm mộ mu vậy cha.cái gì mu rớt ra là táp ngay!
Manucian cảnh
từ 12-09-2018 15:07:55
Tin vui này của fan Man-u,nhưng cũng không ít thành phần não phẳng fan mou bất tài vs đám anti vào cào phím đâu.