Họ và Tên
từ 12-09-2018 17:38:47
Trc khi murua kí hd với Mou mình từng nói murua nên bán lứa ct trẻ hết và dẹp luôn lò đào tạo trẻ đi.đến bây h hoàn toàn chính xác but fan murua cho rằng anti.
Minh
từ 12-09-2018 16:28:41
Ở lại mu chỉ thui chột tài năng mà thui
Mô nhí nhố hlv mờ rùa
từ 12-09-2018 16:12:05
Đồng ý, muốn không chết chìm tại mờ rùa thì sang Everton là hợp lý.
  •   Trang
  • 1