Đặng Đình Hà
từ 03-12-2018 22:58:16
Nhìn cậu ấy chơi đi rồi hãy viết, lối chơi quá hiện đại, độc lập tác chiến bằng kỹ năng thượng thừa. Chờ chung kết rồi hàng thủ Việt Nam sẽ vất vả thế nào với cậu ấy. Mấy anh nhà báo thì viết gì chẳng hay, đừng viết để cho các em tuyển mình chủ quan. Cám ơn.
  •   Trang
  • 1