dan goc ra
từ 07-12-2018 10:39:36
Chúc mừng tất cả.
Thái
từ 07-12-2018 05:58:38
Thang điểm 10 hay 20 hay sao mà chấm như thế?
Billtran
từ 07-12-2018 01:42:13
10 điểm cho sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau của toàn đội và 7 điểm chia đều cho mỗi cá nhân, vì k 1 cầu nào xuất sắc mà k có những người tạo nét của cả đội.
tâm
từ 07-12-2018 01:28:30
tự cao ắt thất bại
No Mercy
từ 07-12-2018 01:22:16
Đá tròn vai mà được 9 điểm??? Bình thường các chuyên gia chấm điểm tròn vai thì chỉ được 9 lộn ngược, tức là 6.