Trần Phi Hồng
từ 20-12-2018 06:04:49
Ngài chủ tịch Afc nên có những ý kiến phê bình những đội bóng khu vực AFC thi đấu nghệ thuật không dùng bạo lực. Điển hình Malaysia dù đá có hay mà dùng bạo lực cũng cho là phi thể thao. Ngài nên đánh thức tỉnh Malaysia cám ơn
  •   Trang
  • 1