Họ và Tên
từ 13-01-2019 00:12:01
Trận nay fabinho đá tốt ai đá cặp với van dijk đều tốt đúng tiền của liver đổ ra đáng từng xu ko như bọn rùa từ việc Mua bán đến trả lương đền bù hợp đồng mua clb nợ ngập đầu nhìn đôi liver đem bán ai cũng thèm còn bọn rùa bán đeo ai trả lương nổi chứ đừng nói tiền mua nhé
Họ và Tên
từ 13-01-2019 00:11:00
Trận nay fabinho đá tốt ai đá cặp với van dijk đều tốt đúng tiền của liver đổ ra đáng từng xu ko như bọn rùa từ việc Mua bán đến trả lương đền bù hợp đồng mua clb nợ ngập đầu nhìn đôi liver đem bán ai cũng thèm còn bọn rùa bán đeo ai trả lương nổi chứ đừng nói tiền mua nhé
le
từ 12-01-2019 22:46:01
Henderson càng ngày càng cùn, chán ông này quá.
FC phản thầy mờ con rùa
từ 12-01-2019 22:22:47
Brighton chỉ bắt nạt được mờ rùa thôi, sao chouj nổi đá với Liv ke ke...
  •   Trang
  • 1