Okocha
từ 13-01-2019 19:25:16
Nieu ra đi thi đến real hay Juventus hoặc MC chứ về mu moi lần gặp Liverpool thua 2-3 ban nhục lắm.
Ăn khu đi nhé
từ 28-01-2019 18:46:43
Ăn rùa dc quả chắc mệt lắm rồi
Tuấn đệp zai
từ 13-01-2019 21:23:26
MC hỏi mua ông này à?tin đồn hay sự thật hở bác?
  •   Trang
  • 1