Họ và Tên
từ 11-02-2019 21:00:37
Hiệu xuất kinh khủng thật khó clb nào làm được
Huy do
từ 11-02-2019 20:57:07
Ole xứng đáng trở thành hlv chính thức nhưng bây giờ điều đó chưa cần thiết đối vố cả ông ấy và clb. Cứ đi thật xa với niềm tin đang xây lớn dần qua mỗi trận thay vì đặt kì vọng quá lớn rồi lại ko đạt đc thành quả tốt. Việc trước mắt vẫn là đưa MU thi đấu đạt đc kết quả sâu ở các giải đấu cup và top 4 cuối mùa!
Đăng nhập
từ 11-02-2019 19:25:53
Sau những trận cầu vừa qua đủ để thấy niềm tin của cầu thủ, của nhm ra sao dành cho sol! Đặc biệt là ô giúp Mu quay lại top4, phía trước là c1 hy vọng ô tiếp tục viết nên lịch sử cho clb. Ô đang làm quá tốt côg việc của kẻ đóng thế tạm thời! Ở trận MC vs Chè ô còn đích thân đi khảo sát, cho thấy ô có tâm ntn với clb, điều mà mấy hlv trước đây chỉ xem qua băng ghi hình!
Họ và Tên
từ 11-02-2019 18:14:03
Bài viết hay quá.
Hoan
từ 11-02-2019 18:11:25
Chúng ta chỉ bàn về HĐ sau 6 tháng nữa, còn bây giờ PSG đã ở ngay trước mắt
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2