Nguyen Kien Cuong
từ 11-02-2019 21:30:11
Mặt nhé :)) không phải mặc.
Chè xanh xứng danh xuống hạng
từ 11-02-2019 21:27:05
Đúng là FC phản thầy đây mà
Họ và Tên
từ 11-02-2019 21:09:31
Chỉ có Sarri và fan Chè xanh chân chánh là uất nghẹn thôi. Cầu thủ Chè xanh là những chuyên gia đưa thầy lên thớt.
đmaighetsarri
từ 11-02-2019 20:55:06
Lũ phản thầy😖
  •   Trang
  • 1