Minh
từ 13-03-2019 17:11:30
Có tiền năm sau tậu thêm tiền đạo đẳng cấp giá gần cả 100 củ rùi. Mua thêm hậu vệ dự phòng trung vệ. Và cả tiền vệ nữa. Chi 200 cụ ra tân trang. Ngán gì mc
  •   Trang
  • 1