Hung
từ 15-04-2019 14:09:26
Hàng thủ chắp vá, hàng tiền vệ làng nhàng thôi. Hàng thủ mà Gozzi - Barzagli - De Sciglio thì chống lại ai.
  •   Trang
  • 1