Quán cốc Liver
từ 25-04-2019 07:14:03
Thằng nhỏ đá hay phết mà bắt dự bị ở các trận lớn, thôi thì hẹn kiếp sau với MC vậy. Nhưng Sane ở lại Ngoại hạng sẽ vui hơn. Hãy về Liver nào!
Liverpoor
từ 25-04-2019 07:12:58
Thằng nhỏ đá hay phết mà bắt dự bị ở các trận lớn, thôi thì hẹn kiếp sau với MC vậy. Nhưng Sane ở lại Ngoại hạng sẽ vui hơn. Hãy về Liver nào!
Akuki
từ 24-04-2019 22:16:26
về Bayern thay Robbery là hợp lý nhất
Phạm văn bot
từ 24-04-2019 19:34:22
Ko hiểu ông pep
Lamty
từ 24-04-2019 17:52:35
Mc keu sane ky hop dong moi sane ko di moi cho ngoi du bi chu sane da rat hay
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2