Thắng
từ 01-05-2019 10:33:29
Wanyama đi bộ cả trận. Phòng ngự thì chạy lởn vởn, triển khai thì trật lất, tranh chấp thì uể oải.
2 hậy về cánh của Tot thì chuyển vào cho có, chuyền vô hại. Hàng công thì có bóng quá lười di chuyển.
Họ và Tên
từ 01-05-2019 04:08:54
Tốn công thức xem 1 ânận dở êệ
Vnn
từ 01-05-2019 04:05:48
Bóng đá anh chắc lại rủ nhau về ba thôi.
Niềm tin
từ 01-05-2019 04:04:45
Nhìn cách đội ajax đá bóng theo kiểu ruồi bu mà nản đã thế lại còn tranh chấp theo kiểu bất chấp mà khinh. Biết là bóng đá đấy nhưng có những đội đá tranh bóng thấy mà đã còn như hai đội này thì cứ như là chị đánh nhau vậy. Fan barca
Họ và Tên
từ 01-05-2019 03:56:22
Chất lượng bk mà thấp, tiếc cho MC bị loại bởi Var, Tot quá kém, nước Anh giờ chỉ trông chờ vào vừa đấu cúp Liverpool