YES I AM
từ 07-05-2019 02:00:55
LÚC MOU NÓI TUẦN TRĂNG MẬT CỦA OLE THÌ ĐA PHẦN FAN MU NHẢY NGƯỢC LÊN RỐNG 😁 CÓ AI TIN ĐÂU 😪 CỨ NGHĨ LÀ MOU TRÙ ẺO KKK. ĐẤY, TỤI BAY ĐÃ TRẮNG MẮT RA CHƯA?? ĐÚNG ĐÂY LÀ QUẢ BÁO CHO BỌN FAN ĂN CHÁO ĐÁ BÁT MÀ 👍👍👍👍
Họ và Tên
từ 06-05-2019 13:10:38
Sau cùng thì Hud cũng tìm đươc đối thủ xứng tầm.
Duypro1
từ 06-05-2019 10:16:20
Giao hữu gặp đt việt nam nó đá cho Mu sấp mặt
Người duy nhất
từ 06-05-2019 10:01:09
GIỜ CÓ VÀI TÊN CÓ TÝ SAO THÌ TÌM CÁCH NHẢY KHỎI CON TÀU ĐẮM MU. KO C1, HLV NON,CÒN TRÌNH HỌC VIỆC...THỬ HỎI AI VỀ ĐẦU QUÂN CHO MU ĐÂY??? CÒN BẾT SI LẾT DÀI DÀI...CÓ LẼ VIỆC ĐƯA OLE VỀ LÀ MỘT SAI LẦM CỰC NGHIÊM TRONG! TRONG LÚC CẦN MỘT NGƯỜI CÓ BẢN LĨNH, KINH NGHIỆM, BÀN TAY SẮT ĐỂ TRỊ TYIJ KIÊU BINH PHỤC HƯNG CLB LẠI ĐƯA MỘT HLV HẠNG 2 NON TƠ THÌ THẬT KỲ...
Tuan Vu
từ 06-05-2019 09:48:18
Ha ha ha Mu rùa mà chạy về đích thứ 6 là hay lắm rồi, có cố gắng. Chào chú 6. Các nhà báo Mu rùa fans giờ đây chuyển sự chú ý "đến Mu" thông qua các cầu thủ "Mục tiêu của Mu".