Chelsea FC
từ 12-06-2019 14:10:47
Về mặt pháp lý chỉ khi nào có bản án của tòa án mới được coi là có tội(sai phạm), trong trường hôh của Chelsea khi CAS đã nhận đơn rõ ràng chưa thể buộc tội Chelsea vi phạm khi chưa có phán quyết của TA, vậy Chelsea vẫn có quyền chuyển nhượng là đúng đắn.
  •   Trang
  • 1