Haha
từ 13-06-2019 09:00:34
OTF vẫn còn là thánh địa ư kaka
soandien
từ 12-06-2019 20:43:17
đúng là thằng điên chuyên khóc thuê soạn điên ăn cờ
soandien
từ 12-06-2019 20:40:50
có ngứa răng quá thì sang mu căn đít cu tũn và bọn cầu thủ mu đi soạn điên mồm thối
Tũn hlv mờ rùa 🐢
từ 12-06-2019 19:34:43
Mấy năm gần đây rùa toàn bị Brighton nó vả cho không trượt phát nào vậy mà vẫn không biết sợ nhỉ, vẫn còn cho là ngon mới ghê, đúng là họ hàng nhà rùa nó ảo tưởng thật.
Họ và Tên
từ 12-06-2019 19:33:32
Mấy năm gần đây rùa toàn bị Brighton nó vả cho không trượt phát nào vậy mà vẫn không biết sợ nhỉ, vẫn còn cho là ngon mới ghê, đúng là họ hàng nhà rùa nó ảo tưởng thật.
  •   Trang
  • 1