Tên
từ 19-07-2019 01:10:52
Chạy sao được đám dầu mỏ, nó có nguyên 1 đường dây công ty + clb con để bơm tiền trái phép cũng như qua mặt luât công bằng tài chính mà.
Họ và Tên
từ 19-07-2019 07:17:29
Tôi nghiệp 😃
Liv
từ 18-07-2019 19:27:37
Ko cần chạy đua vũ trang , chỉ cần bơm cho các cầu thủ liều doping thì có thể cạnh tranh các danh hiệu rồi .
  •   Trang
  • 1