đỗ quang Huy
từ 14-08-2019 09:46:56
Chả có gì là cho không biếu không cả. Hàng chất dù hết hạn hđ các đội muốn chiêu mộ cũng phải cạnh tranh nhau về phí lót tay hoặc tiền lương khủng. Chỉ khác khi còn hđ thì phải thương thảo vs clb chủ quản còn hết hđ thương thảo với cầu thủ hoặc ng đại diện và tiền cầu thủ đc hưởng
Juve
từ 14-08-2019 11:16:12
Nhưng nó ít hơn 1\2 khi con hợp đồng với clb, mày hiểu k ?
Họ và Tên
từ 14-08-2019 08:45:06
đúng là bà đầm già khôn vc
Robinson
từ 14-08-2019 22:14:19
Bà đầm già khôn nhưng 5 năm nay nằm tốp 3 châu Âu về chi chuyển nhượng đó. Những Higuain 90 triệu Er, Rô 115 triệu, De Light 75 triệu,... không phải ít đâu
  •   Trang
  • 1