Leanhminh
từ 11-09-2019 20:28:39
Ơ lạ nhỉ, đa văn hóa cũng ảnh hưởng xấu tới phong cách đá bóng sao? Nhiều cầu thủ Nam Mỹ đi lên từ bóng đá đường phố rồi lang bạt khắp châu Âu cũng sẽ cùn như Per à?
  •   Trang
  • 1