Lu Hieu
từ 12-09-2019 08:06:01
tôi nghĩ đay cũng thông điệp tốt để chúng ta học
MTP
từ 11-09-2019 16:11:02
KIM MÂy , anh yêu em
Tũn
từ 11-09-2019 15:57:08
Đạo lý Tôn sư trọng đạo. Thế mới thấy ngài Park đáng yêu như thế nào. Dù sao này có ra sao, tương lai ngàu Park cùng đội tuyển Việt Nam như thế nào, thì chúng ta - những người hâm mộ Việt Nam vẫn phải luôn cảm ơn ông ấy. Một người Đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Thật tuyệt vời!
Họ và Tên
từ 11-09-2019 15:56:03
Đạo lý Tôn sư trọng đạo. Thế mới thấy ngài Park đáng yêu như thế nào. Dù sao này có ra sao, tương lai ngàu Park cùng đội tuyển Việt Nam như thế nào, thì chúng ta - những người hâm mộ Việt Nam vẫn phải luôn cảm ơn ông ấy. Một người Đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Thật tuyệt vời!
  •   Trang
  • 1