Phương
từ 13-09-2019 10:42:09
Thật khủng khiếp. Nền bóng đá mạnh hàng đầu Châu Á mà vẫn có sự phân biệt giới tính tàn tệ như vậy.
Hùng
từ 12-09-2019 14:40:36
Mọi rợ
lam phan
từ 11-09-2019 18:35:40
quá bức xúc,toi nghiệp co gái
Giang
từ 11-09-2019 16:57:41
mất dạy
  •   Trang
  • 1