Manucian
từ 12-09-2019 10:01:59
Xe CDV Nam Định lên Hn còn trưng biểu ngữ " Hội cổ động viên đất học" ...., đổi thành " thất học " mới chính xác. năm nay xuống hạng đi.
Nhi
từ 12-09-2019 07:01:35
Chỉ dùng 2 từ đơn giản thôi: mất dạy
Thuan minh
từ 12-09-2019 08:03:25
Cđv NAM ĐINH MẤT DAY.DA kém lại còn vợ vẫn hoa . đừng dân 2 ngon
hung
từ 11-09-2019 23:54:52
không thể chấp nhận với xã hội văn minh và bóng đá để giải trí không phải là nơi bạo lực , tổn hại sức khỏe người khác, thiết nghĩ pháp luật nên có hình thức xử lý những ai đốt pháo sáng trong sân.
Núi lở đồi trọc
từ 11-09-2019 22:00:37
NĐ đã học theo cđv Hải phòng, chắc chắn bị tẩy chay và lên án. Chắc họ nghĩ cứ làm loạn là đội bóng của họ đá hay sao mà làm vậy, thật xấu hổ cho những fan chân chính
Hà nội vô địch. Nam đinh out
từ 11-09-2019 21:25:23
Tưởng thế là hay, là gấu mèo. Nhưng cũng chỉ là vô văn hóa. Nhốt vào lại " cháu ở nhà ngoan lắm".